gcsmey

Da biste izmenili ili obrisali podatke o Vašem oglasu, kliknite na 3 uspravne tačke na kartici Vašeg oglasa.

Vrtići

Vrtić i jaslice Kutak

KUTAK je novi multifunkcionalni prostor u kome je sve usmereno ka radosnom, kreativnom, zabavnom i bezbednom boravku Vaše dece. Kutak u svojoj ponudi za sada...

Vrtić Medin kutak

Mi smo Montesori centar za zdrav psiho-fizički razvoj deteta! Vaspitanje dece zahteva veliko strpljenje i posvećenost, a mi smo tu da Vam u tom zadatku...

Vrtić Eko Zvezdica

Rad sa decom se bazira na pružanju pomoći u usvajanju, izvođenju, istraživanju dnevnih aktivnosti I projekata, kroz igru, nove metode učenja,uz kreativne i edukativne radionice....

PU Avantura

Otvorenost, holističnost vaspitno-obrazovnog procesa vidimo u stvarnom partnerstvu izmedju roditelja i vrtića. Osnovni postulat našeg sistema je otvorenost prema iskustvu deteta kao i prema sredini...

PU „Dečiji svet“ – Duga

Privatna predškolska ustanova “Dečiji svet” počela je sa radom davne 2003. godine. I danas kao i tada, namera naše ustanove je da se uz međusobno...
Slika banera korisnika
User avatar
  • gcsmey

Vrtići

Vrtić i jaslice Kutak

KUTAK je novi multifunkcionalni prostor u kome je sve usmereno ka radosnom, kreativnom, zabavnom i bezbednom boravku Vaše dece. Kutak u svojoj ponudi za sada...

Vrtić Medin kutak

Mi smo Montesori centar za zdrav psiho-fizički razvoj deteta! Vaspitanje dece zahteva veliko strpljenje i posvećenost, a mi smo tu da Vam u tom zadatku...

Vrtić Eko Zvezdica

Rad sa decom se bazira na pružanju pomoći u usvajanju, izvođenju, istraživanju dnevnih aktivnosti I projekata, kroz igru, nove metode učenja,uz kreativne i edukativne radionice....

PU Avantura

Otvorenost, holističnost vaspitno-obrazovnog procesa vidimo u stvarnom partnerstvu izmedju roditelja i vrtića. Osnovni postulat našeg sistema je otvorenost prema iskustvu deteta kao i prema sredini...

PU „Dečiji svet“ – Duga

Privatna predškolska ustanova “Dečiji svet” počela je sa radom davne 2003. godine. I danas kao i tada, namera naše ustanove je da se uz međusobno...
Scroll to Top